Često postavljana pitanja

1. Mikrosoft količinsko licenciranje (Microsoft Volume Licensing - MVL)

Količinsko licenciranje (MVL) je oblikovano prema kupovnim preferencijama i veličini kompanija. Tipovi licenci obuhvataju: Open, Select, i Enterprise. MVL pruža drugačije rešenje od OEM ili FPP licenci. Program licenciranja Open je dizajniran za kompanije sa samo 20 računara. Programi Select i Enterprise su dizajnirani za vlade, obrazovne ustanove i kompanije sa 50 ili više računara.

Softver koji koristim u kompaniji nije trenutno ili uopšte licenciran. Mogu li kupiti korišćenu licencu i ispraviti ovo?

Da. Kompanije mogu legalno kupiti korišćene licence kako bi, na primer, reinstalirale softver. Ukoliko je uočena nevalidnost trenutnih softverskih licenci pre ili posle interne ili eksterne revizije softvera kompanija ima opciju da kupi „slobodnu“ i/ili „novu“ licencu kako bi legalno koristila softver.

Odakle Licence Professional nabavlja Microsoft licence?

Licence Professional nabavlja licence putem zatvorene berze licenci, prvenstveno iz zemalja zapadne ili istočne Evrope, gde postoji puno neupotrebljenih ili neiskoriščenih licenci. Programi Select i Enterprise su dizajnirani za vlade, obrazovne ustanove i kompanije sa 50 ili više računara.

2. Kako da kupim korišćenu MVL licencu od Licence Professional?

Onog trenutka kada na berzi licenci pronađemo odgovarajući licencni ugovor i primimo Vašu porudžbinu, Licence Professional će od prvobitnog vlasnika zatražiti potvrdu dostupnost licenci. Potom Vam šaljemo na potpisivanje dokumentaciju za prenos vlasništva nad licencama.

3. Softver koji koristim u kompaniji nije trenutno ili uopšte licenciran. Mogu li kupiti korišćenu licencu i ispraviti ovo?

Da. Kompanije mogu legalno kupiti korišćene ili nove licence kako bi, na primer, reinstalirale softver. Ukoliko je uočena nevalidnost trenutnih softverskih licenci pre ili posle interne ili eksterne revizije softvera kompanija ima opciju da kupi „slobodnu“ i/ili „novu“ licencu kako bi legalno koristila softver.

4. Odakle Licence Professional nabavlja Microsoft licence?

Licence Professional nabavlja licence putem zatvorene berze licenci, prvenstveno iz zemalja zapadne ili istočne Evrope, od brojnih vlasnika neupotrebljenih ili neiskoriščenih licenci Microsoft proizvoda – OEM, FPP, MLK proizvoda kao i Open, Select i Enterprise ugovora.

5. Ukoliko kupim korišćenu licencu od Licence Professional, imam li pravo da koristim moj softver na lokalnom jeziku?

Da. Većina licenci je višejezična, tako da se softver može koristiti sa lokalnim jezičkim paketom. Molimo da pri poručivanju licence navedete željeni jezik kako bi razjasnili Vaša prava na lokalizaciju.

6. Mogu li da kupim ugovor ukoliko već posedujem Select ili Enterprise licencni program?

Da. Možete istovremeno imati Open, Select i Enterprise licence, bez uticaja na Vaša prava.