Da li znate?

Neiskorišćen softver stvara likvidnost

NNova anketa na temu „neodgovarajućeg licenciranja“ pruža alarmantnu sliku: iako pravilno odabran poslovni partner može optimizovati troškove licenciranja, preduzeća gaje previše optimističan stav prema broju potrebnih licenci koji često daleko premašuje potreba preduzeća. Stručnjaci procenjuju da je samo jedna trećina evropskih kompanija odgovarajuće licencirana. Prema „Software-Initiative Deutschland eV“ anketi, samo 14% kompanija tačno procenjuje broj potrebnih licenci; većina anketiranih je kupila ili veći broj licenci ili je kupila licence koje su višeg nivoa od stvarno potrebnih. Više od stotinu intervijuisanih vrhunskih IT menadžera je smatralo da su njihove kompanije pravilno licencirane.

Loše procene IT specijalista takođe pokazuju koliko se malo likvidnosti uračunava pri licenciranju, prvenstveno usled nedostatka znanja o softverskom brokerstvu (licenciranju na međunarodnom tržištu licenci). Vlasnik ste licence koliko i bilo čega drugoga u Vašem posedu i prosleđujete je dalje ukoliko Vam nije potrebna. Postoje kompanije koje su ovoga svesne, ali puno je i onih koje, na žalost, na ovo ni ne obraćaju pažnju.

Licence Professional, specijalisti za trgovinu neupotrebljenim softverom, pružaju podršku kompanijama u ovom procesu. Prodajom neupotrebljenih licenci se uvećava likvidnost, brzo i sa minimalnim naporom. Još jedan veliki problem je poddimenzionisano licenciranje. Ukoliko Vam nedostaju licence, možete se suočiti sa neprijatnim posledicama. Kupovina slobodnih licenci nije skupa: License Professional nudi licence i do 50 posto jeftinije od novih. Termini „slobodna“ ili „neiskorišćena“ ne podrazumevaju kvalitativnu manjkavost licence. Ukoliko sovtver nije upotrebljen, podjednako je dobar koliko i novi, neinstalirani softver. Dodatno ovome, u mogućnosti smo da refinansiramo IT projekte kao i projekte u drugim sektorima kompanije, kao i da refinansiramo licence koje nisu potrebne. Koristi od neupotrebljenih licenci mogu biti od posebne važnosti kompanijama koje preferiraju homogeno softversko okruženje. License Professional pruža kompanijama pristup starijim i oprobanim verzijama softvera, koje više nisu dostupne u prodaji jer se prednost daje najnovijim verzijama softvera.

Čemu kompromis ukoliko ovo nije neophodno?

Da li ćete kupovati jedino najaktuelnije verzije softvera ili ćete umanjiti IT troškve? Brojni direktori IT sektora se suočavaju sa ovim pitanjem pri proceni potreba softverske platforme preduzeća. Od sada pa nadalje, odgovor je jasan: definišite Vaše potrebe i umanjite troškove. Kako?
Ideja: Softver nije „korišćen“, pa je idealan za ponovnu prodaju.
Primena: Kupovinom korišćenog softvera i prodavanjem Vaših neupotrebljenih licenci u potpunosti koristite mogućnosti berze licenci. Takođe optimizujete licensni portfolio.

Cilj: Nabavka dobara od vrednosti putem berze licenci, gde kupujete licence po želji i rekapitalizujete neupotrebljene licence.
Koristi: Možete uštedeti 30-50 posto pri nabavci softvera. Dodatno, možete refinansirati Vaše softverske potrebe prodajom neupotrebljenih licenci. Ovako ćete izbeći „pokrpljenu infrastrukturu“ koja ne poseduje homogeno softversko okruženje, što može uvećati efikasnost i produktivnost.

Transparentnost na svim nivoima.

Ukoliko se odlučite za Licence Professional, birate maksimalnu transparentnost:
Profesionalno licenciranje se zasniva na zbiru složenih informacija, i sve zainteresovane stranke su uključene. Licence Professional može obaviti poverenu transakciju samo ukoliko su poznati i prodavac i kupac kao i njihove celokupne istorije licenciranja i licensna prava. Pri tom je provereno poznavanje materije licenciranja od suštinske važnosti i tu Vam pomažu naši stručnjaci.
Korisno je znati: Licence Professional posluje nezavisno od prodavaca softvera, u interesu prodavaca i kupaca. Ovo predstavlja garanciju objektivnosti savetovanja, pri čemu pružamo optimalna rešenja i omogućavamo da maksimalno uštedite. Izvora neupotrebljenog softvera na tržištu je mnogo – brojne kompanije su prešle na druge verzije softvera, spojile su se, restruktuirale, ili su postale nesolventne. Naravno, druge kompanije već uživaju u prednostima softverskog brokerstva..

Da li ste Vi jedna od njih?